>
Plus och minus. Av jord är du kommen…

För att få ett så rent akterdäck till fisket som möjligt så lyftes givetvis soffan ur mer eller mindre omgående efter jungfrufärden. Fördelen med den är att den enbart “ligger” på plats. Det finns inte en skruv som behöver lossas för att plocka bort den. Det gör att den snabbt och enkelt kan sättas tillbaks när så behövs.

Batteriet stod tidigare placerat i stuvutrymmet under soffan men har nu flyttats bakåt och strömmen till huvudströmbrytaren har kopplats om.