>Saxat från Outdoor.se:

“Färska fångstsiffror visar att yrkesfisket i Vänern under 2008 förde iland ca. 30 ton lax och öring, en ökning med ca 8 ton i jämförelse med 2007. Vilket omräknat i blankfisk (medelvikt 4 kg) blir 2000 fler än 2007. 30 ton och 4 kilo per fisk blir 7500 stycken”
Kolla in Outdoor.se för mer info.
Personlig reflektion: Hur många vildfiskar eller fisk under måttet som dog i näten eller efter att de returnerats kan man ju bara funderar över…