Monterade hållare för ljusramperna på min trailer i helgen. Nu slipper jag lossa kablarna från kontakterna på ljusrampen och kan helt enkelt bara placera dem i hållarna. På så sätt sticker de upp och ut på sidorna, över vattnet, när jag sjösätter.

Förhoppningsvis skall detta göra att jag slipper köpa nya kontakter för 400:-/st då de är av undermålig kvalitet. TK-Trailer har dessa i sitt sortiment.

Jag modifierade mina en aning, för optimal funktion för egen del, genom att borra hål i bakänden och dra en bult igenom som stopp.