Kvällen ägnades åt att iordningställa fiskeplatser i vår, SG Tusenbrödernas, klubbsjö, Sjöbodasjön.
Resultatet blev mycket gott och chansen finns att det blir en premiärtur på de storväxta rudorna i helgen…